Tagged: volunteer Toggle Comment Threads | Phím tắt

 • Tran Ngoc Tuan Anh 15:16 on December 16, 2013 Liên kết tĩnh |
  Tags: , volunteer   

  Call For Help: The Vietnamese WordPress Glossary 

  Chào tất cả mọi người,

  Khi mình kiểm duyệt các từ được dịch tại translate.wordpress.org, mình thấy rằng 1 số từ được dịch rất khác nhau, VD “term” có người dịch là “thuật ngữ“, trong khi người khác dịch là “chỉ mục“. Điều này không nhất quán, làm giảm chất lượng dịch và làm người dùng cảm thấy khó hiểu.

  Có rất nhiều từ được dịch như vậy, và những người kiểm duyệt như mình không thể chấp thuận toàn bộ được. Vì thế, chúng ta cần 1 danh sách các từ khó dịch để cùng dịch và sử dụng 1 cách thống nhất trong toàn bộ cộng đồng WordPress Việt Nam.

  Danh mục các từ cần dịch sẽ được cập nhật tại bài viết này (hoặc có thể tại 1 bài riêng để làm tham khảo cho người dịch). Tạm thời, mình liệt kê 1 số từ (và phần đề xuất dịch của mình – lưu ý là mình dịch theo nghĩa, chứ không dịch sát từng từ một) (xem cuối bài):

   


  Hi All,

  While validating translations on translate.wordpress.org, I see that some words are not translated in the same among translators, for example some people translate the word “term” to “thuật ngữ” while some use “chỉ mục“. That is not united, decreases translation quality and confuses users.

  A lot of strings are translated in this way and we can’t approve them. So, we need a glossary, i.e. a list of words that are difficult to translate and which should be used in an united way in the Vietnamese WordPress community.

  The glossary will be updated in this post (or maybe better in a separated post as a resource for translators). For now, these are some of them (and my first suggestion – note that this is how I translated based on the meaning, not just word-to-word):

  Cập nhật: bổ sung thêm các đề xuất khác trong danh mục (phân cách bằng dấu gạch ngang -)

  • taxonomy: phân loại thẻ phân loại (là danh từ, theo gợi ý của htdatvn)
  • term: loại
  • tag cloud: mây thẻ – mây từ khóa
  • media: đa phương tiện (media library = thư viện đa phương tiện, media file = file đa phương tiện, …)
  • sidebar: vùng bên cạnh
  • tag: thẻ – từ khóa
  • category: chuyên mục
  • menu: trình đơn – menu (giữ nguyên)
  • plugin: trình cắm – trình mở rộng
  • theme: giao diện
  • key: mã khóa (Akismet key = mã khóa Akismet, API key = mã khóa API)
  • ID: định danh (user ID = định danh người dùng)
  • item: mục
  • attachment: đính kèm (attachment file = tập tin đính kèm, attachment page = trang đính kèm)
  • widget: ???
  • header: (trong Header Text Color)
  • stick và stiky: (trong “Sorry, you cannot stick a private post.”)
  • gallery: bộ sưu tập (trong “Create a new gallery” – Tạo một bộ sưu tập mới)
  • custom post: bài viết tùy biến
  • custom post type: dạng bài viết tùy biến
  • revision: phiên bản
  • custom taxonmoy: thẻ phân loại tùy biến
  • custom filed: trường thông tin tùy biến – trường tùy biến
  • permalink: liên kết tĩnh

  (The list will be continuously updated)

   
  • htdatvn 12:50 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Hi Mr. Tuan Anh,

   1,
   For this specific case, “for example some people translate the word “term” to “thuật ngữ” while some use “chỉ mục“” , I think it may be right because ‘term’ has some meanings. We need to focus on the context, NOT only the word alone.
   See more: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/term

   2,
   taxonomy: phân loại
   ==> I don’t think it’s NOT a good translation. Taxnomy is a noun while “phân loại” is really a verb. When you translate ‘custom taxonomy’ is not good at all.

   3,
   Could we have translations for the words like ‘custom post’, ‘custom post types’, ‘custom taxonomy’.

   • Tran Ngoc Tuan Anh 17:55 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

    Hi htdatvn,

    #1. The example I wrote is focusing on the context of “taxonomy – term” and both meanings above are correct. But there are a lot of other cases like that where meanings are correct and match the context.

    #2. Good point and I totally agree. Do you have any suggestion?

    #3. We can, of course, if those words appear together in strings which needed to translate.

    Maybe I should update the list with combined words?

    • Dat Hoang 11:59 on Tháng Mười Hai 19, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

     Hi anh Tuan Anh,
     Let me talk in Vietnamese.

     2, Theo định nghĩa http://codex.wordpress.org/Taxonomies và bản chất của Tag (thẻ) cũng là 1 taxonomy thì em nghĩ mình nên dịch Taxonomy: thẻ phân loại

     3, Như em đang dịch cho sản phẩm WPML của bên em thì em dịch chữ “custom” ở đây là “tùy biến” . Ví dụ:
     custom post: bài viết tùy biến
     custom post type: dạng bài viết tùy biến
     ….
     Về cơ bản, dịch là “tùy biến” khá là sát nghĩa với định nghĩa ở http://codex.wordpress.org/Post_Types#Custom_Post_Types: A custom post type can be added to WordPress via the register_post_type() function. This function allows you to define a new post type by its labels, supported features, availability and other specifics.

  • mars193dn 13:30 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   taxonomy: phân loại
   term: loại
   tag cloud: mây từ khóa
   media: đa phương tiện (media library = thư viện đa phương tiện, media file = file đa phương tiện, …)
   sidebar: vùng bên cạnh
   tag: từ khóa
   category: chuyên mục
   menu: menu (có lẽ là ai cũng hiêu rồi ko cần dịch làm gì)
   plugin: trình mở rộng
   theme: giao diện
   key: mã khóa (Akismet key = mã khóa Akismet, API key = mã khóa API)
   ID: định danh (user ID = định danh người dùng)
   item: mục

  • Tran Ngoc Tuan Anh 22:37 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Danh sách đã được cập nhật thêm với các đề xuất từ mars193dn. Mọi người hãy cùng cho biết đề xuất và ý kiến về các từ được dịch ở đây nhé.

  • Dat Hoang 11:57 on Tháng Mười Hai 20, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Theo em cập nhật thêm những từ này nữa ạ:

   custom taxonmoy: thẻ phân loại tùy biến – thẻ tùy biến
   custom filed: trường thông tin tùy biến – trường tùy biến
   permalink: liên kết tĩnh

  • Trần Ngọc Tuấn Anh 11:42 on Tháng Mười Hai 23, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Có vài từ khó (có dấu ???) trong danh sách, mong mọi người cho ý kiến: widget, revision, …

  • lephanductrong 10:44 on Tháng Một 3, 2014 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   revision dịch sát nghĩa là “hiệu chỉnh” (VD: Compare Revisions – So sánh giữa các hiệu chỉnh). Tuy nhiên, nên đơn giản dịch là “phiên bản” .

  • Dat Hoang 17:54 on Tháng Một 3, 2014 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Theo em, từ widget nên giữ nguyên ạ, em chưa thấy từ nào tương ứng.

   Em thấy có từ “media”, “media files” nữa? Mình dịch là “nội dung là đa phương tiện”, “tập tin đa phương tiện” thì dài quá. Có ai có idea khác không ạ?

  • lephanductrong 22:32 on Tháng Một 4, 2014 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Widget : Vùng chức năng ( Add new widget – Thêm một vùng chức năng mới )

 • Philip Arthur Moore 19:59 on December 13, 2013 Liên kết tĩnh |
  Tags: , guide, volunteer   

  Call For Volunteer Vietnamese Translators 

  As discussed at last night’s meetup in Hanoi, we are very much in need of volunteers to bring Vietnamese translations for WordPress up to 100%.

  Untranslated Strings

  Right now, this is how many strings need to be translated for each project (listed in order of priority):

  I made a mistake last night and said that only around ~200 strings were left for /trunk/, so it looks like we have a little bit more work ahead of us in order to finish everything by December 31st.

  If we translate just 32 strings per day, we will hit our goal of translating trunk by December 31st. That’s not difficult! If you are interested in translating, please comment here with your WordPress.org username so that I can keep track of things.

  You may be wondering why we’re using WordPress.com for this P2 instead of WordPress.org. .org doesn’t support P2’s, so this is the best solution that we have. The only thing is that in order to comment on this blog you will need to sign up for a WordPress.com username, which is easy to do.

  Translating WordPress into Vietnamese

  First, make sure you sign up for a WordPress.org username. Then, go to /trunk/ on GlotPress and view the strings that do not have a translation:

  Screenshot 2013-12-13 19.33.24

  Next, double-click on a row that needs a translation and add your translation:

  Screenshot-2013-12-13-19.28.06

  That’s it!

  Thank You

  Thanks in advance for the volunteers who have expressed interest so far and who will help us translate WordPress into Vietnamese!

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Phản hồi
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Hủy bỏ
%d bloggers like this: