Status Update on Vietnamese Translations 

Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Để chuẩn bị cho buổi meetup ở Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem qua GlotPress và xem xem hiện trạng của các bản dịch tiếng Việt của WordPress như thế nào. Từ lần cập nhật trước, chúng ta đã hoàn thiện được 100% bản dịch cho WordPress AdminNetwork Admin cho Multisite. Có được thành quả này, xin cám ơn tới tất cả các bạn, những người đã bỏ thời gian và công sức đóng góp cho bản dịch trong suốt mấy tháng qua.

 • /trunk/100%1782 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • WordPress Admin: 100%2317 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Network Admin for WordPress Multisite100%258 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Twelve0%0 xâu được dịch, 72 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Thirteen0%0 xâu được dịch, 68 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
 • Twenty Fourteen0%0 xâu được dịch, 91 xâu chưa dịch, 73 xâu chờ duyệt
 • Twenty Ten85%74 xâu được dịch, 13 xâu chưa dịch, 14 xâu chờ duyệt
 • Twenty Eleven0%0 xâu được dịch, 133 xâu chưa dịch, 48 xâu chờ duyệt
 • Continents & Cities0%0 xâu được dịch, 487 xâu chưa dịch, 82 xâu chờ duyệt

Và trong thời gian tới, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn! Chúng ta sẽ dịch những theme mặc định của WordPress như 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014. Tổng thể chỉ có khoảng 377 xâu (trong đó đã có 135 xâu đang chờ duyệt). Khi hoàn thành, chúng ta sẽ chỉ còn phải dịch nốt tên của các lục địa và thành phố – phần này để sau cùng.

Cuối cùng, cám ơn tất cả mọi người 1 lần nữa. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi meetup ngày hôm nay.


Happy New Year, everyone! To prepare for our meetup in Hanoi today, we’ve gone through GlotPress and checked on the status of Vietnamese translations for WordPress. Our major accomplishments since the last update are that WordPress Admin and Network Admin for WordPress Multisite are now at 100%! Thanks so much to everyone who contributed their time and effort into translating WordPress for us over the last few months!

 • /trunk/100%1782 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • WordPress Admin100%2317 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Network Admin for WordPress Multisite100%0 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Twelve0%0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Thirteen0%0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
 • Twenty Fourteen0%0 translated strings, 91 untranslated strings, 73 strings waiting on approval
 • Twenty Ten85%74 translated strings, 13 untranslated strings, 14 string waiting on approval
 • Twenty Eleven0%0 translated strings, 133 untranslated strings, 48 strings waiting on approval
 • Continents & Cities0%0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

Moving forward, we need your help. We need to translate the default themes 2010, 2011, 2012, 2013, and 2014. In total that’s around 377 strings (with 135 already waiting on approval). Once we have that finished, we will only have Continents & Cities remaining, which is the lowest priority at the moment. Thanks again and we look forward to seeing you at the meetup today!