Recent Updates Toggle Comment Threads | Phím tắt

 • Philip Arthur Moore 12:48 on June 4, 2014 Liên kết tĩnh
  Tags:   

  WordPress now 100% Translated into Vietnamese 

  Happy June, everyone. To prepare for our meetup in Hanoi this weekend, we’ve gone through GlotPress and checked on the status of Vietnamese translations for WordPress.

  This was a big month for WordPress in Vietnamese. The team at foobla donated their time and efforts into helping the WordPress community finish translating the software into Vietnamese, and I’d like to thank Thong Tran, founder and CEO of foobla, for helping with these efforts during the last few weeks. We would not have been able to do this without him and his team.

  Now that WordPress has been translated completely into Vietnamese, our next steps are to update http://vi.wordpress.org/ with the updated language packages, and make sure that when WordPress users in Vietnam to go vi.wordpress.org, they know how to begin using WordPress.

  It’s been a great month for translations. The next update will likely be about the progress of the main WordPress website for Vietnam, now that we’ve tackled the hard part.

   
 • Philip Arthur Moore 21:50 on April 4, 2014 Liên kết tĩnh
  Tags:   

  Status Update on Vietnamese Translations 

  Chào tháng tư! Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày mai ở Hà Nội, chúng tôi đã xem lại toàn bộ GlotPres và kiểm tra tình trạng của bản dịch tiếng Việt. Cũng không có nhiều sự thay đổi lắm, và chúng ta cần phải làm tốt hơn trong tháng 4 này. 🙂

  • /trunk/87%1327 xâu được dịch, 189 xâu chưa dịch, 11 xâu chờ duyệt
  • WordPress Admin97%2284 xâu được dịch, 64 xâu chưa dịch, 8 xâu chờ duyệt
  • Network Admin for WordPress Multisite97%251 xâu được dịch, 5 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Twelve0%0 xâu được dịch, 72 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Thirteen0%0 xâu được dịch, 68 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Fourteen0%0 xâu được dịch, 91 xâu chưa dịch, 73 xâu chờ duyệt
  • Twenty Ten85%74 xâu được dịch, 13 xâu chưa dịch, 14 xâu chờ duyệt
  • Twenty Eleven0%0 xâu được dịch, 133 xâu chưa dịch, 48 xâu chờ duyệt
  • Continents & Cities0%0 xâu được dịch, 487 xâu chưa dịch, 82 xâu chờ duyệt

  Có thêm 1 số xâu mới được thêm vào bản WP 3.9, vì thế chúng ta cần cập nhật /trunk/ càng sớm càng tốt. WP 3.9 sẽ được phát hành vào ngày 16/4/2-14, nếu chúng ta có thể dịch xong /trunk/ trước ngày đó thì sẽ rất tốt.

  Thanks for your help and we’re looking forward to seeing you tomorrow.


  Happy April, everyone. To prepare for our meetup in Hanoi tomorrow, we’ve gone through GlotPress and checked on the status of Vietnamese translations for WordPress. Not much has happened lately; we need to do better during April.

  • /trunk/87%1327 translated strings, 189 untranslated strings, 11 strings waiting on approval
  • WordPress Admin97%2284 translated strings, 64 untranslated strings, 8 strings waiting on approval
  • Network Admin for WordPress Multisite97%251 translated strings, 5 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Twelve0%0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Thirteen0%0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Fourteen0%0 translated strings, 98 untranslated strings, 76 strings waiting on approval
  • Twenty Ten85%74 translated strings, 13 untranslated strings, 14 string waiting on approval
  • Twenty Eleven0%0 translated strings, 133 untranslated strings, 48 strings waiting on approval
  • Continents & Cities0%0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

  More strings were added into WordPress for the 3.9 , so we need to update /trunk/ as soon as possible. WordPress 3.9 will be released on April 16th, 2014, so if we’re able to translate the remaining /trunk/ strings before the, that’d be great.

  Thanks for your help and we’re looking forward to seeing you tomorrow.

   
 • Philip Arthur Moore 10:51 on March 1, 2014 Liên kết tĩnh
  Tags:   

  Status Update on Vietnamese Translations 

  Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Để chuẩn bị cho buổi meetup ở Hà Nội ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem qua GlotPress và xem xem hiện trạng của các bản dịch tiếng Việt của WordPress như thế nào. Từ lần cập nhật trước, chúng ta đã hoàn thiện được 100% bản dịch cho WordPress AdminNetwork Admin cho Multisite. Có được thành quả này, xin cám ơn tới tất cả các bạn, những người đã bỏ thời gian và công sức đóng góp cho bản dịch trong suốt mấy tháng qua.

  • /trunk/100%1782 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • WordPress Admin: 100%2317 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Network Admin for WordPress Multisite100%258 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Twelve0%0 xâu được dịch, 72 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Thirteen0%0 xâu được dịch, 68 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Fourteen0%0 xâu được dịch, 91 xâu chưa dịch, 73 xâu chờ duyệt
  • Twenty Ten85%74 xâu được dịch, 13 xâu chưa dịch, 14 xâu chờ duyệt
  • Twenty Eleven0%0 xâu được dịch, 133 xâu chưa dịch, 48 xâu chờ duyệt
  • Continents & Cities0%0 xâu được dịch, 487 xâu chưa dịch, 82 xâu chờ duyệt

  Và trong thời gian tới, chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn! Chúng ta sẽ dịch những theme mặc định của WordPress như 2010, 2011, 2012, 2013 và 2014. Tổng thể chỉ có khoảng 377 xâu (trong đó đã có 135 xâu đang chờ duyệt). Khi hoàn thành, chúng ta sẽ chỉ còn phải dịch nốt tên của các lục địa và thành phố – phần này để sau cùng.

  Cuối cùng, cám ơn tất cả mọi người 1 lần nữa. Hẹn gặp lại các bạn tại buổi meetup ngày hôm nay.


  Happy New Year, everyone! To prepare for our meetup in Hanoi today, we’ve gone through GlotPress and checked on the status of Vietnamese translations for WordPress. Our major accomplishments since the last update are that WordPress Admin and Network Admin for WordPress Multisite are now at 100%! Thanks so much to everyone who contributed their time and effort into translating WordPress for us over the last few months!

  • /trunk/100%1782 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • WordPress Admin100%2317 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Network Admin for WordPress Multisite100%0 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Twelve0%0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Thirteen0%0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Fourteen0%0 translated strings, 91 untranslated strings, 73 strings waiting on approval
  • Twenty Ten85%74 translated strings, 13 untranslated strings, 14 string waiting on approval
  • Twenty Eleven0%0 translated strings, 133 untranslated strings, 48 strings waiting on approval
  • Continents & Cities0%0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

  Moving forward, we need your help. We need to translate the default themes 2010, 2011, 2012, 2013, and 2014. In total that’s around 377 strings (with 135 already waiting on approval). Once we have that finished, we will only have Continents & Cities remaining, which is the lowest priority at the moment. Thanks again and we look forward to seeing you at the meetup today!

   
 • Philip Arthur Moore 13:47 on December 31, 2013 Liên kết tĩnh
  Tags:   

  /trunk/ đã hoàn toàn được dịch sang tiếng Việt! 

  Vâng, chúng ta đã dịch xong 100% /trunk sang tiếng Việt.

  vi

  Cảm ơn tới tất cả các bạn, những người đã đóng góp bản dịch cho WordPress. Không có các bạn thì mục tiêu của chúng ta là Việt hóa được /trunk/ 100% trước khi kết thúc năm đã không thể nào hoàn thành được. Mặc dù còn có rất nhiều thứ phải làm nữa, nhưng đây là một khởi đầu rất tốt!

  Vào thời điểm viết bài này thì tình trạng bản dịch tiếng Việt của WordPress như sau:

  • /trunk/100%1782 xâu được dịch, 0 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • WordPress Admin48%1133 xâu được dịch, 1184 xâu chưa dịch, 304 xâu chờ duyệt
  • Network Admin for WordPress Multisite6%18 xâu được dịch, 240 xâu chưa dịch, 53 xâu chờ duyệt
  • Twenty Twelve0%0 xâu được dịch, 72 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Thirteen0%0 xâu được dịch, 68 xâu chưa dịch, 0 xâu chờ duyệt
  • Twenty Fourteen0%0 xâu được dịch, 91 xâu chưa dịch, 73 xâu chờ duyệt
  • Twenty Ten85%74 xâu được dịch, 13 xâu chưa dịch, 1 xâu chờ duyệt
  • Twenty Eleven0%0 xâu được dịch, 133 xâu chưa dịch, 34 xâu chờ duyệt
  • Continents & Cities0%0 xâu được dịch, 487 xâu chưa dịch, 82 xâu chờ duyệt

  Thay đổi lớn nhất kể từ đầu tháng là /trunk/ đã được dịch 100% và phần WordPress Admin đang được tiến hành dịch.

  Ưu tiên hàng đầu hiện nay là:

  1. WordPress Admin (dịch xong 100% trước 1/2/2014)
  2. Twenty Ten (dịch xong 100% trước 1/2, 2014) [Chỉ còn có 14 xâu chưa dịch mà thôi]

  Sau đó, chúng ta sẽ tiến hành dịch phần quản trị cho WordPress nhiều người dùng (Multisite) và dịch nốt các giao diện mặc định. Hy vọng chúng ta sẽ làm được điều đó trước ngày 1/3/2014.

  Một lần nữa cám ơn sự giúp đỡ của các bạn, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành các mục tiêu kế tiếp!

  Chúc mừng năm mới


  We did it! /trunk/ is now 100% translated into Vietnamese.

  vi

  Thanks so much to everyone who contributed translations to the project. Without you our goal of having WordPress /trunk/ at 100% before the end of the year would have never been met. There’s still lots to be done, but we’re off to a great start.

  At the time of writing, here is the current status of Vietnamese translations for WordPress:

  • /trunk/: 100%, 1782 translated strings, 0 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • WordPress Admin: 48%, 1133 translated strings, 1184 untranslated strings, 304 strings waiting on approval
  • Network Admin for WordPress Multisite: 6%, 18 translated strings, 240 untranslated strings, 53 strings waiting on approval
  • Twenty Twelve: 0%, 0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Thirteen: 0%, 0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval
  • Twenty Fourteen: 0%, 0 translated strings, 91 untranslated strings, 73 strings waiting on approval
  • Twenty Ten: 85%, 74 translated strings, 13 untranslated strings, 1 string waiting on approval
  • Twenty Eleven: 0%, 0 translated strings, 133 untranslated strings, 34 strings waiting on approval
  • Continents & Cities: 0%, 0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

  The big changes from earlier this month are that /trunk/ is at 100% and the WordPress Admin has already started being translated.

  The top priorities now are as follows:

  1. WordPress Admin (Translate to 100% before February 1st, 2014)
  2. Twenty Ten (Translate to 100% before February 1st, 2014) [We only have 14 strings left! This should be super-easy.]

  After that, we’ll move on to translating the Admin screen for WordPress multisite and finishing the translations for the default themes. I expect us to be finished with all translations before March 1st, 2014.

  Again, thanks to all of you for your help, and let’s push forward towards our next goal.

  Happy New Year!

   
 • Philip Arthur Moore 11:31 on December 17, 2013 Liên kết tĩnh
  Tags: meta   

  How to Register for WordPress Tiếng Việt 

  Nếu bạn muốn tham gia website này và bình luận tại các bài viết, bạn cần đăng ký 1 tài khoản tại WordPress.com. Việc đăng ký rất đơn giản, chỉ cần làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào WordPress.com và đăng ký 1 tài khoản tại đây
  2. Xác nhận tài khoản của bạn bằng thư điện tử gửi bởi WordPress.com
  3. Thêm hình đại diện của bạn tại Gravatar.com (sử dụng chính tài khoản của bạn tại WordPress.com)
  4. (Tùy chọn) Chỉnh sửa thông tin tài khoản của bạn để hiển thị tên và các thông tin khác trên blog này
  5. Xong!

  If you would like to participate and comment on this P2, you will need a WordPress.com account. Signing up for a username is easy!

  1. Go to WordPress.com and signup for a username
  2. Confirm your email address with WordPress.com
  3. Add a profile image to your account at Gravatar.com (use your WordPress.com user/password)
  4. (Optional) Edit your WordPress.com profile so that your real name appears on this P2 and any other information
  5. That’s it!
   
 • Tran Ngoc Tuan Anh 15:16 on December 16, 2013 Liên kết tĩnh |
  Tags: ,   

  Call For Help: The Vietnamese WordPress Glossary 

  Chào tất cả mọi người,

  Khi mình kiểm duyệt các từ được dịch tại translate.wordpress.org, mình thấy rằng 1 số từ được dịch rất khác nhau, VD “term” có người dịch là “thuật ngữ“, trong khi người khác dịch là “chỉ mục“. Điều này không nhất quán, làm giảm chất lượng dịch và làm người dùng cảm thấy khó hiểu.

  Có rất nhiều từ được dịch như vậy, và những người kiểm duyệt như mình không thể chấp thuận toàn bộ được. Vì thế, chúng ta cần 1 danh sách các từ khó dịch để cùng dịch và sử dụng 1 cách thống nhất trong toàn bộ cộng đồng WordPress Việt Nam.

  Danh mục các từ cần dịch sẽ được cập nhật tại bài viết này (hoặc có thể tại 1 bài riêng để làm tham khảo cho người dịch). Tạm thời, mình liệt kê 1 số từ (và phần đề xuất dịch của mình – lưu ý là mình dịch theo nghĩa, chứ không dịch sát từng từ một) (xem cuối bài):

   


  Hi All,

  While validating translations on translate.wordpress.org, I see that some words are not translated in the same among translators, for example some people translate the word “term” to “thuật ngữ” while some use “chỉ mục“. That is not united, decreases translation quality and confuses users.

  A lot of strings are translated in this way and we can’t approve them. So, we need a glossary, i.e. a list of words that are difficult to translate and which should be used in an united way in the Vietnamese WordPress community.

  The glossary will be updated in this post (or maybe better in a separated post as a resource for translators). For now, these are some of them (and my first suggestion – note that this is how I translated based on the meaning, not just word-to-word):

  Cập nhật: bổ sung thêm các đề xuất khác trong danh mục (phân cách bằng dấu gạch ngang -)

  • taxonomy: phân loại thẻ phân loại (là danh từ, theo gợi ý của htdatvn)
  • term: loại
  • tag cloud: mây thẻ – mây từ khóa
  • media: đa phương tiện (media library = thư viện đa phương tiện, media file = file đa phương tiện, …)
  • sidebar: vùng bên cạnh
  • tag: thẻ – từ khóa
  • category: chuyên mục
  • menu: trình đơn – menu (giữ nguyên)
  • plugin: trình cắm – trình mở rộng
  • theme: giao diện
  • key: mã khóa (Akismet key = mã khóa Akismet, API key = mã khóa API)
  • ID: định danh (user ID = định danh người dùng)
  • item: mục
  • attachment: đính kèm (attachment file = tập tin đính kèm, attachment page = trang đính kèm)
  • widget: ???
  • header: (trong Header Text Color)
  • stick và stiky: (trong “Sorry, you cannot stick a private post.”)
  • gallery: bộ sưu tập (trong “Create a new gallery” – Tạo một bộ sưu tập mới)
  • custom post: bài viết tùy biến
  • custom post type: dạng bài viết tùy biến
  • revision: phiên bản
  • custom taxonmoy: thẻ phân loại tùy biến
  • custom filed: trường thông tin tùy biến – trường tùy biến
  • permalink: liên kết tĩnh

  (The list will be continuously updated)

   
  • htdatvn 12:50 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Hi Mr. Tuan Anh,

   1,
   For this specific case, “for example some people translate the word “term” to “thuật ngữ” while some use “chỉ mục“” , I think it may be right because ‘term’ has some meanings. We need to focus on the context, NOT only the word alone.
   See more: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/term

   2,
   taxonomy: phân loại
   ==> I don’t think it’s NOT a good translation. Taxnomy is a noun while “phân loại” is really a verb. When you translate ‘custom taxonomy’ is not good at all.

   3,
   Could we have translations for the words like ‘custom post’, ‘custom post types’, ‘custom taxonomy’.

   • Tran Ngoc Tuan Anh 17:55 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

    Hi htdatvn,

    #1. The example I wrote is focusing on the context of “taxonomy – term” and both meanings above are correct. But there are a lot of other cases like that where meanings are correct and match the context.

    #2. Good point and I totally agree. Do you have any suggestion?

    #3. We can, of course, if those words appear together in strings which needed to translate.

    Maybe I should update the list with combined words?

    • Dat Hoang 11:59 on Tháng Mười Hai 19, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

     Hi anh Tuan Anh,
     Let me talk in Vietnamese.

     2, Theo định nghĩa http://codex.wordpress.org/Taxonomies và bản chất của Tag (thẻ) cũng là 1 taxonomy thì em nghĩ mình nên dịch Taxonomy: thẻ phân loại

     3, Như em đang dịch cho sản phẩm WPML của bên em thì em dịch chữ “custom” ở đây là “tùy biến” . Ví dụ:
     custom post: bài viết tùy biến
     custom post type: dạng bài viết tùy biến
     ….
     Về cơ bản, dịch là “tùy biến” khá là sát nghĩa với định nghĩa ở http://codex.wordpress.org/Post_Types#Custom_Post_Types: A custom post type can be added to WordPress via the register_post_type() function. This function allows you to define a new post type by its labels, supported features, availability and other specifics.

  • mars193dn 13:30 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   taxonomy: phân loại
   term: loại
   tag cloud: mây từ khóa
   media: đa phương tiện (media library = thư viện đa phương tiện, media file = file đa phương tiện, …)
   sidebar: vùng bên cạnh
   tag: từ khóa
   category: chuyên mục
   menu: menu (có lẽ là ai cũng hiêu rồi ko cần dịch làm gì)
   plugin: trình mở rộng
   theme: giao diện
   key: mã khóa (Akismet key = mã khóa Akismet, API key = mã khóa API)
   ID: định danh (user ID = định danh người dùng)
   item: mục

  • Tran Ngoc Tuan Anh 22:37 on Tháng Mười Hai 17, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Danh sách đã được cập nhật thêm với các đề xuất từ mars193dn. Mọi người hãy cùng cho biết đề xuất và ý kiến về các từ được dịch ở đây nhé.

  • Dat Hoang 11:57 on Tháng Mười Hai 20, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Theo em cập nhật thêm những từ này nữa ạ:

   custom taxonmoy: thẻ phân loại tùy biến – thẻ tùy biến
   custom filed: trường thông tin tùy biến – trường tùy biến
   permalink: liên kết tĩnh

  • Trần Ngọc Tuấn Anh 11:42 on Tháng Mười Hai 23, 2013 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Có vài từ khó (có dấu ???) trong danh sách, mong mọi người cho ý kiến: widget, revision, …

  • lephanductrong 10:44 on Tháng Một 3, 2014 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   revision dịch sát nghĩa là “hiệu chỉnh” (VD: Compare Revisions – So sánh giữa các hiệu chỉnh). Tuy nhiên, nên đơn giản dịch là “phiên bản” .

  • Dat Hoang 17:54 on Tháng Một 3, 2014 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Theo em, từ widget nên giữ nguyên ạ, em chưa thấy từ nào tương ứng.

   Em thấy có từ “media”, “media files” nữa? Mình dịch là “nội dung là đa phương tiện”, “tập tin đa phương tiện” thì dài quá. Có ai có idea khác không ạ?

  • lephanductrong 22:32 on Tháng Một 4, 2014 Liên kết tĩnh | Đăng nhập để trả lời

   Widget : Vùng chức năng ( Add new widget – Thêm một vùng chức năng mới )

 • Philip Arthur Moore 10:27 on December 14, 2013 Liên kết tĩnh
  Tags: vi.wordpress.org   

  @anhtnt Let’s update the primary header image on vi.wordpress.org (Bảng thông tin → Giao diện → Header) with the new look of WordPress 3.8 (466 × 303 pixels). I think a snapshot of a translated Dashboard would be best. What do you think?

   
 • Philip Arthur Moore 19:59 on December 13, 2013 Liên kết tĩnh |
  Tags: , guide,   

  Call For Volunteer Vietnamese Translators 

  As discussed at last night’s meetup in Hanoi, we are very much in need of volunteers to bring Vietnamese translations for WordPress up to 100%.

  Untranslated Strings

  Right now, this is how many strings need to be translated for each project (listed in order of priority):

  I made a mistake last night and said that only around ~200 strings were left for /trunk/, so it looks like we have a little bit more work ahead of us in order to finish everything by December 31st.

  If we translate just 32 strings per day, we will hit our goal of translating trunk by December 31st. That’s not difficult! If you are interested in translating, please comment here with your WordPress.org username so that I can keep track of things.

  You may be wondering why we’re using WordPress.com for this P2 instead of WordPress.org. .org doesn’t support P2’s, so this is the best solution that we have. The only thing is that in order to comment on this blog you will need to sign up for a WordPress.com username, which is easy to do.

  Translating WordPress into Vietnamese

  First, make sure you sign up for a WordPress.org username. Then, go to /trunk/ on GlotPress and view the strings that do not have a translation:

  Screenshot 2013-12-13 19.33.24

  Next, double-click on a row that needs a translation and add your translation:

  Screenshot-2013-12-13-19.28.06

  That’s it!

  Thank You

  Thanks in advance for the volunteers who have expressed interest so far and who will help us translate WordPress into Vietnamese!

   
 • Philip Arthur Moore 11:23 on December 13, 2013 Liên kết tĩnh
  Tags: timeline   

  December Timeline 

  Keeping track of To-Dos in December:

  This timeline is a work in progress. It will be updated frequently during the next week.

   
 • Philip Arthur Moore 08:08 on December 13, 2013 Liên kết tĩnh
  Tags:   

  Current State of Vietnamese Translations for WordPress.org 

  As of December 13th, 2013, this is the current state of Vietnamese Translations for WordPress.org:

  • /trunk/: 69%, 1232 translated strings, 550 untranslated strings, 491 strings waiting on approval (2273 total strings)
  • WordPress Admin: 46%, 1077 translated strings, 1240 untranslated strings, 212 strings waiting on approval (2529 total strings)
  • Network Admin for WordPress Multisite: 6%, 18 translated strings, 240 untranslated strings, 0 strings waiting on approval (258 total strings)
  • Twenty Twelve: 0%, 0 translated strings, 72 untranslated strings, 0 strings waiting on approval (72 total strings)
  • Twenty Thirteen: 0%, 0 translated strings, 68 untranslated strings, 0 strings waiting on approval (68 total strings)
  • Twenty Fourteen: 0%, 0 translated strings, 91 untranslated strings, 0 strings waiting on approval (91 total strings)
  • Twenty Ten: 85%, 74 translated strings, 13 untranslated strings, 1 string waiting on approval
  • Twenty Eleven: 0%, 0 translated strings, 133 untranslated strings, 34 strings waiting on approval
  • Continents & Cities: 0%, 0 translated strings, 487 untranslated strings, 82 strings waiting on approval

  The top priorities right now are fully translating /trunk/ and also validating the strings that are waiting on approval. At last night’s meetup we committed to a goal of December 31st for having /trunk/ at 100%.

   
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Phản hồi
e
Edit
o
Show/Hide comments
t
Go to top
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Hủy bỏ
%d bloggers like this: